Aktualności

Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy - zaproszenie na prezentację wyników badań i dyskusję
2014-09-11

Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy - zaproszenie na prezentację wyników badań i dyskusję

ZAPROSZENIE NA PREZENTACJĘ WYNIKÓW BADAŃ I DYSKUSJĘ

"Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy"

Spotkanie odbędzie się 17 września o godzinie 17.30 w Centrum Informacji im. J. Nowaka-Jeziorańskiego, przy ul. Czerniakowskiej 178 A

Stowarzyszenie „Koalicja: Ciszej, proszę!” od dwóch lat działa na rzecz ograniczenia hałasu w Warszawie. Hałas staje się coraz większym utrudnieniem dla mieszkańców. Szczególnie hałas generowany przez komercyjne imprezy oraz przez lokale rozrywkowe.  Od kilku miesięcy, we współpracy z UN Global Compact realizuje projekt „Niech nas usłyszą”, mający m.in. zwrócić uwagę władz miasta na opresję hałasu i nieporządków, której ofiarami są mieszkańcy Stolicy.

Ostatnio zjawiska szkodliwego hałasu i zakłócania porządku publicznego osobliwie nasiliły się na Powiślu. Mieszkańcy okolicy letniego centrum nocnego życia, jakim stały się brzegi Wisły, obserwują z coraz większą obawą przejawy niebezpieczeństw wynikających z zaistniałego faktu. Nie ma wątpliwości, że przyczyną tych zagrożeń jest nadmierne spożycie alkoholu. Rozwojowi tego zjawiska sprzyja zdaniem wielu zbyt duża dostępność alkoholu: na Powiślu działają dziesiątki punktów sprzedaży, z których większość funkcjonuje całą dobę. Jest to wynik polityki władz miasta, które stale udzielają zezwoleń na sprzedaż alkoholu bez większych ograniczeń. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę urzędującym władzom na ten problem – niestety bez rezultatu.

Czas najwyższy, aby władze Warszawy podjęły skuteczny dialog społeczny  nad wypracowaniem spójnej wizji tzw. „życia nocnego stolicy” oraz nad skutecznym egzekwowaniem porządku i bezpieczeństwa. Nie tylko nad Wisłą, ale również w innych miejscach Warszawy, w których koncentrują się lokale generujące hałas oraz niosące zagrożenie  dla bezpieczeństwa i ładu społecznego.

Ogłoszony przed kilkoma tygodniami Kodeks Dobrych Praktyk, który miał skłonić operatorów lokali rozrywkowych, by respektowali prawa mieszkańców do spokoju oraz do bezpieczeństwa w ich otoczeniu, jak dotąd nie przyniósł oczekiwanych skutków. Przeciwnie, takie ekscesy jak na Powiślu przybrały na sile. Mimo to z nadzieją obserwujemy, czy Kodeks w dłuższym okresie spowoduje zmniejszenie zagrożenia negatywnymi skutkami niekontrolowanej działalności rozrywkowej.

Dokumentem, który może wskazać przyczyny złego stanu rzeczy w Warszawie jest  raport  opracowany przez „Koalicję: Ciszej, proszę!” nt. „Wpływu hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy”.  Opracowanie jest wynikiem obiektywnych badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Stolicy przez niezależnych, kompetentnych badaczy.

Serdecznie zapraszamy !  

 

>> ZAPROSZENIE w FORMACIE PDF <<