Stowarzyszenie „Koalicja: Ciszej, proszę!” w partnerstwie z UN Global Compact realizują projekt „Niech nas usłyszą” w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG).

Celem projektu jest włączenie mieszkańców Stolicy w wypracowanie polityki lokalnej regulującej funkcjonowanie lokali nocnych uciążliwych dla nich. Zrealizowane to zostanie m.in. poprzez konsultacje, forum debaty, szkolenia, konferencje, akcję bilbordowo - medialną. Częścią kształtowania ww polityki będzie analiza i upowszechnienie rozwiązań zagranicznych oraz opracowanie propozycji zmian legislacyjnych. Działania projektowe będą także wspierały mieszkańców w zakresie poradnictwa prawno - obywatelskiego.

Głównymi odbiorcami działań są mieszkańcy Stolicy. Ponadto działania będą kierowane do: władz lokalnych, właścicieli klubów, organizacji zajmujących się hałasem, władz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz mediów.

Rezultaty projektu zostaną upowszechnione w innych miastach Polski.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW WARSZAWY DO WZIĘCIA AKTYWNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Materiały archiwalne ze szkoleń, debat, konferencji i porad prawnych realizowanych w projekcie są dostępne w "czytaj więcej"

Czytaj więcej...